De website somrijk.nl is sinds eind februari 2014 offline, omdat er onvoldoende
gebruik van werd gemaakt. In plaats daarvan kunt u terecht op de site Werken voor
Nederland via deze links:
www.werkenvoornederland.nl/stages
www.werkenvoornederland.nl/starters/afstudeerders